top of page
barnet-og-trolldommen-2023-foto-erik-berg-1676.jpg

Barnet og trolldommen av Maurice Ravel, Barnekoret ved Den Norske Opera og Ballett, mars 2023. Foto: Erik Berg

Hedda Gabler Koregrafi Kari Anne Bjerkestrand

Rebekka Nystabakk og Ulrik Waarli Grimsrud i Hedda Gabler, Kilden Teater, vår 2018 Foto: KIlden

LIK OG DEL Bevegelsesinstruksjon Kari Anne Bjerkstrand

Tomos Young, Maria Mozdah og Ahmed Jodeh i Lik og Del, Kilden Teater vår 2019 Foto: Kilden

"Kari Anne er en usedvanlig forløser av skuespillere og sangeres uttrykks-ressurser. Hun skaper tillit og trygghet i ensemblene og veileder aktørene til forhøyet scenisk nærvær, til sanne og potente fysiske, verbale og emosjonelle uttrykk. Hun har vært en uvurderlig samarbeidspartner for meg i regiarbeidet med skuespillere og sangere innen teater- og operaproduksjoner."

 

Ingrid Forthun, regissør

"Kari Annes profesjonelle innsikt og bevegelsesintelligens sammen med en sterk formidlingsevne og -glede gjør henne til en suveren bevegelseslærer og veileder."

Anne Grete Eriksen, professor i koreografi, Kunsthøgskolen i Oslo

"Vi kan ikke være ærligere med andre, enn vi er med oss selv. Som kunstnere og medmennesker er dyp aksept av egen historie og egne følelser nødvendig for å kunne relatere til, og kommunisere godt med andre. Kari Anne jobber med hele mennesket, innenfra og ut, aldri utenfra og inn, i alt hun gjør. Her ligger nøkkelen til hvorfor arbeidet hennes er så forløsende."

 

Birgit Amalie Nilssen, regissør 

"Å jobbe med Kari Anne har vært verdifullt for meg. Jeg opplevde å få en veldig god "grounding" i mitt instrument i tillegg til at jeg ble oppmerksom på fysikken mellom meg og min medsanger. Det gjorde at jeg ble tryggere på det særdeles fysiske samspillet mellom oss i forestillingen.

 

I tillegg har Kari Anne et spesielt godt blikk for hva kroppen uttrykker på en scene, noe som er utrolig viktig å være seg bevisst. Det er ikke lett å se seg selv utenfra, og akkurat dette aspektet blir ikke alltid blir påpekt av en regissør."

 

Nina Gravrok, sopran

"Jeg vil ærlig genuint si: Kari Anne forstår broen mellom regissør og skuespiller, der hun jobber ekstremt konkret i det fysiske språket. Absolutt et must for alle skuespillere!"

Ghopi Prabaharan, skuespiller 

"Kari Anne har en fasthet i sin inspirasjon som gjør at vi andre kan fabulere, undre oss og føle oss trygge i å presentere materiale som utfordrer rammene som er satt for arbeidet. Hun har i tillegg selv en undring som nærmest oppfordrer til at grenser skal passeres."

 

Henning Farner, skuespiller og regissør

Barnekoret i Den Norske Opera og Ballett 2019 Foto: Sandra Olea Jacobsen

Foredrag ved Nasjonalt Kompentasesenter for Helse, Kultur og Omsorg 2018

Sudesh Adana i Hundre% av Toni Usman Foto: Lina Hindrum

Kari Anne Bjerkestrand bevegelsescoach Barnekoret

Barnekoret 2019 Foto: Sandra Olea Jacobsen

Mindful Leadership ved Det Norske Veritas lederkurs i 2012. Foto: Dagens Næringsliv 

_anne-sylvie bonnet - 2306 Kari Anne - Selection LD - Part 2-3.jpg

Sivert Holmen I Òme 2023. Foto: Anne-Sylvie Bonnet

Dronninger av Un-Magritt Nordseth 2022 Foto: Stavanger Aftenblad

bottom of page