Kaffetår.jpg

Kadir Talabani og Thomas Bipin Olsen i Kaffetår av Toni Usman, februar 2020

"Kari Anne er en usedvanlig forløser av skuespillere og sangeres uttrykks-ressurser. Hun skaper tillit og trygghet i ensemblene og veileder aktørene til forhøyet scenisk nærvær, til sanne og potente fysiske, verbale og emosjonelle uttrykk. Hun har vært en uvurderlig samarbeidspartner for meg i regiarbeidet med skuespillere og sangere innen teater- og operaproduksjoner."

 

Ingrid Forthun, regissør

"Kari Annes profesjonelle innsikt og bevegelsesintelligens sammen med en sterk formidlingsevne og -glede gjør henne til en suveren bevegelseslærer og veileder."

Anne Grete Eriksen, professor i koreografi, Kunsthøgskolen i Oslo

"Å jobbe med Kari Anne har vært verdifullt for meg. Jeg opplevde å få en veldig god "grounding" i mitt instrument i tillegg til at jeg ble oppmerksom på fysikken mellom meg og min medsanger. Det gjorde at jeg ble tryggere på det særdeles fysiske samspillet mellom oss i forestillingen.

 

I tillegg har Kari Anne et spesielt godt blikk for hva kroppen uttrykker på en scene, noe som er utrolig viktig å være seg bevisst. Det er ikke lett å se seg selv utenfra, og akkurat dette aspektet blir ikke alltid blir påpekt av en regissør."

 

Nina Gravrok, sopran

"Jeg vil ærlig genuint si: Kari Anne forstår broen mellom regissør og skuespiller, der hun jobber ekstremt konkret i det fysiske språket. Absolutt et must for alle skuespillere!"

Ghopi Prabaharan, skuespiller 

"When I witnessed the way Kari Anne Bjerkestrand approched her students, the word «witnessing» does not really describe what happened, because immediately I became a part of the event, a member of a team. I experienced how she distributed simple truths in a very clarifying, involving and influential way.

 

As a professional trainer and instructor I must admit (with a bit of envy) that the participants followed Kari Anne Bjerkestrands gentle guidance without delay or hesitation. She was creating an engagement in the group built on trust.

This was not only due to the interesting  subject she presented, not only due to the unique communication skills she shows, but mainly thanks to the clear confidence based on her personal experience and her unmatched human grace."

Witold Rychlowski, 

Leadership trainer at May Agency Training, Warsaw, Poland

"Kari Anne is particularly skilful in tailoring the content she brings to the needs of our leaders, who come from many countries and cultures. She has the unique ability to tailor her approach to meet them as they are in the moment, and to work with the rest of the instructor team in making adjustments according to the participants’ own development process. We have always found her to be inspiring, enthusiastic and dedicated to the success of the leaders in reaching their developmental goals."

Robert Marsalis

Principal Consultant in Organisational and Management Development

DNVGL

"Kari Anne har en fasthet i sin inspirasjon som gjør at vi andre kan fabulere, undre oss og føle oss trygge i å presentere materiale som utfordrer rammene som er satt for arbeidet. Hun har i tillegg selv en undring som nærmest oppfordrer til at grenser skal passeres."

 

Henning Farner, skuespiller og regissør

"Jeg hadde fornøyelsen av å arbeide med Kari Anne Bjerkestrand i forbindelse med produksjonen av "Kveiteprinsen" på Kilden i Kristiansand våren 2017. Verket var en sjangerlek med mange forskjellige musikalske stilarter, og jeg skulle spille 4 ulike roller med vidt forskjellig fysisk og vokalt uttrykk. 

 

Utover å ha ansvar for koreografien på forestillingen, arbeidet Kari Anne med oss individuelt for å finne frem til våre karakterers fysiske uttrykk. Arbeidet hadde et improvisatorisk og lekende preg, hvor Kari Anne fikk lokket ut de forskjellige karakterers fysiske signatur hos meg. Istedenfor å få beskjed på hvordan jeg skulle bevege meg, ble fysikken skapt av meg, og jeg endte opp med et sterkt fysisk nærvær på scenen, som jeg selv følte eierskap over. 

 

I tillegg til det individuelle arbeide, stod Kari Anne ofte for den fysiske oppvarmingen i fellesskap, før dagens sceneprøver. Dette økte utvilsomt mine medspilleres og mitt fokus og grounding, og ikke minst den innbyrdes tillit i castet, som er forutsetningen for å levere godt teater."

 

Tuva Semmingsen, mezzosopran

"I stort sett allt inom operakonsten handlar enligt mig om rörelse. Det handlar om förflyttning av olika energier från en punkt till en annan som ger information om vad vi förmedlar. En stor del av detta är det fysiska. Vår rörelse på scenen berättar allt om oss. Om vilka vi är, vad vi känner, med vem vi pratar, vad vi vill etc.

Det inträffar mycket sällan att man får möjlighet att gå in på djupet och undersöka detta under en repetitiosperiod. Inför arbetet som Scarpia i Tosca i Kristiansand fick jag chansen att göra just detta under vägledning av Kari Anne.

 

Med en helt unik förståelse för fysisk balans och kroppsmedvetenhet hjälpte hon mig att hitta den karaktär jag sökte efter och gav mig ovärderliga nycklar till mitt sökande. Kari Anne besitter enligt mig en enorm kunskap och mänsklighet. Jag önskar alla artister kunde få ta del av detta."

 

Kosma Ranuer, bassbaryton

 

"Kari Anne innehar nøkler til å finne en dyp kontakt med kroppen, og dette var en ny opplevelse som hjalp meg på mange plan. Tidligere har jeg opplevd at kroppen og sinnet har vært adskilt, men nå er de som ett. Å få jobbe så dypt gjorde at jeg fikk inkludert rollen inn i kroppen min og dette ga en ny bevissthet på scenen. Groundingen jeg oppnådde påvirket meg også vokalt. Jeg benytter meg av Kari Annes teknikker i mitt videre arbeid i nye produksjoner. "

 

Christian Juslin, tenor

"I thoroughly enjoyed the whole courseweek although I was a sceptic at first. During our first session I struggled to engage as my mind just wouldn’t focus. Perhaps it is the “British” in me but I really thought the sessions would be a waste of time. I couldn’t have been more wrong. By the end of the week I couldn’t wait to get to Kari Anne´s sessions. They energised you at the start of the day and helped to consolidate your learning at the end of the day. I think they should be an integral part of any leadership training.

I am easily distracted at work particularly during long meetings or phone calls. The techniques of BodyMindFlow has helped me to stay focused on the here and now which helps to demonstrate to others that you are engaged and participating."

 

Aileen Orr,  Head of Operations, DNVGL Healthcare & Biorisk (UK)

"Som tverrfaglig kreft-/palliativt team har vi samarbeidet med Kari Anne om pasienter i krevende sykdomssituasjoner og erfart at hennes tilnærming til pasient og pårørende har økt deres opplevelse av mestring, trygghet og livskvalitet. For oss som team har det vært lærerikt og inspirerende."

 

Christin Rosef, kreftsykepleier i palliativt team, Nesodden Kommune

HEDDA GABLER Koreografi Kari Anne Bjerkestrand
 
TOSCA Koreografi Kari Anne Bjerkestrand
TOSCA Koreografi Kari Anne Bjerkestrand
LIK OG DEL Bevegelsesinstruksjon Kari Anne Bjerkstrand
LIK OG DEL Beveglsesinstruksjon Kari Anne Bjerkestrand
Hedda Gabler Koregrafi Kari Anne Bjerkestrand

Tomos Young, Maria Mozdah og Ahmed Jodeh i Lik og Del, Kilden Teater vår 2019 Foto: Kilden

Rebekka Nystabakk og Ulrik Waarli Grimsrud i Hedda Gabler, Kilden Teater, vår 2018 Foto: KIlden

Tosca, Kilden Opera høst 2018 Foto: Kilden