top of page

Scenisk bevegelse og bevissthet er et konsept som fokuserer på hvordan vi omgås bevegelse på alle plan i oss selv, også i en kunstnerisk sammenheng. Begrepet bevegelse benyttes i en større forståelse enn kun et fysisk anliggende; bevegelse kan være representert som en tanke, en følelse, en dialog eller en prosess.

 

Ved å øke bevegelsesbevissthet kan vi uttrykke oss mer presist og skape større flyt i alle sammenhenger. Ordet scenisk kommer av at jeg selv er fra scenekunstfeltet og ofte jobber med scenekunstnere, men ordet henspiller også på at alle kunstneriske uttrykk vises fram, stilles ut eller formidles på en eller annen arena i møte med en mottaker.

 

Kunstnere fra enhver kunstgren kan derfor ha utbytte av det vi jobber med i Scenisk bevegelse og bevissthet og overføre prinsippene til deres eget arbeid.

Scenisk bevegelse og bevisshet

Kroppen din befinner seg i skjæringspunktet mellom ditt indre og omverdenen. Den fungerer både som en inngang til dine dypere bevissthetslag og som en utgang til et omverdenen og dermed ditt publikum. Med kroppen som utforskningsfelt kan du utvide deg i begge retninger og få tak i kvaliteter som du ikke kan nå via f.eks. tankene.

Når den fysisk bevisstheten samsvarer med dine indre intensjoner, kan du øke ditt scenenærvær og berøre publikum mer presist.

I Scenisk bevegelse og bevissthet benytter jeg bl.a. prinsipper og teknikker fra østlige disipliner som Tái Chi Kineo og Chi Gong, Bevegelsesspråket Open Dance, Authentic Movement, Kjernekvadranten og IKYA healing..

TOSCA_koreografi Kari Anne Bjerkestrand

Kosma Ranuer i TOSCA , Kilden Opera, Høst 2018 Foto: Kilden

Vår rörelse på scenen berättar allt om oss. Om vilka vi är, vad vi känner, med vem vi pratar, vad vi vill etc. Det inträffar mycket sällan att man får möjlighet att gå in på djupet och undersöka detta under en repetitiosperiod. Inför arbetet som Scarpia i Tosca i Kristiansand fick jag chansen att göra just detta under vägledning av Kari Anne. Med en helt unik förståelse för fysisk balans och kroppsmedvetenhet hjälpte hon mig att hitta den karaktär jag sökte efter och gav mig ovärderliga nycklar till mitt sökande. Kari Anne besitter enligt mig en enorm kunskap och mänsklighet. Jag önskar alla artister kunde få ta del av detta.

 

Kosma Ranuer, bassbaryton

 

hva får du..
Kveiteprinsen Koreografi Kar Anne Bjerkestrand

Tuva Semmingsen i  KVEITEPRINSEN, Kilden Opera, vår 2017 Foto: Kilden

bottom of page