top of page

Kari Anne innehar nøkler til å finne en dyp kontakt med kroppen, og dette var en ny opplevelse som hjalp meg på mange plan. Tidligere har jeg opplevd at kroppen og sinnet har vært adskilt, men nå er de som ett. Å få jobbe så dypt gjorde at jeg fikk inkludert rollen inn i kroppen min og dette ga en ny bevissthet på scenen. Groundingen jeg oppnådde påvirket meg også vokalt.

 

Christian Juslin, tenor

Scenisk bevegelse og bevisshet

Kroppen din befinner seg i skjæringspunktet mellom ditt indre og omverdenen. Den fungerer både som en inngang til dine dypere bevissthetslag og som en utgang til et omverdenen og dermed ditt publikum. Med kroppen som utforskningsfelt kan du utvide deg i begge retninger og få tak i kvaliteter som du ikke kan nå via f.eks. tankene.

Når den fysisk bevisstheten samsvarer med dine indre intensjoner, kan du øke ditt scenenærvær og berøre publikum mer presist.

Jeg jobber med scenekunstnere, sangere, musikere og dirigenter som ønsker å investere i sammenhengen mellom kropp, bevegelse og kunstnerisk uttrykk. Jeg jobber også i sceneproduksjoner som koreograf og bevegelsesinstruktør, regiassistent og tekstkonsulent. I nært samarbeid med regissører tilrettelegger jeg for fysisk dybdearbeid for utøvere i alle sceneuttrykk.

TOSCA_koreografi Kari Anne Bjerkestrand

Kosma Ranuer i TOSCA , Kilden Opera, Høst 2018 Foto: Kilden

Vår rörelse på scenen berättar allt om oss. Om vilka vi är, vad vi känner, med vem vi pratar, vad vi vill etc. Det inträffar mycket sällan att man får möjlighet att gå in på djupet och undersöka detta under en repetitiosperiod. Inför arbetet som Scarpia i Tosca i Kristiansand fick jag chansen att göra just detta under vägledning av Kari Anne. Med en helt unik förståelse för fysisk balans och kroppsmedvetenhet hjälpte hon mig att hitta den karaktär jag sökte efter och gav mig ovärderliga nycklar till mitt sökande. Kari Anne besitter enligt mig en enorm kunskap och mänsklighet. Jag önskar alla artister kunde få ta del av detta.

 

Kosma Ranuer, bassbaryton

 

hva får du..
Kveiteprinsen Koreografi Kar Anne Bjerkestrand

Tuva Semmingsen i  KVEITEPRINSEN, Kilden Opera, vår 2017 Foto: Kilden

bottom of page