Vi kan ikke være ærligere med andre, enn vi er med oss selv. Både som kunstnere og som medmennesker er dyp aksept av egen historie og egne følelser nødvendig for å kunne relatere til, og kommunisere godt med andre. Kari Anne jobber med hele mennesket, innenfra og ut, aldri utenfra og inn, i alt hun gjør. Her ligger nøkkelen til hvorfor arbeidet hennes er så forløsende for oss som er så heldige å jobbe sammen med henne.

 

Birgit Amalie Nilssen, regissør 

Scenisk bevegelse og bevisshet

Jeg jobber med scenekunstnere, sangere, musikere og dirigenter som ønsker å investere i sammenhengen mellom kropp, bevegelse og kunstnerisk uttrykk. Kroppen befinner seg i skjæringspunktet mellom ditt indre og omverdenen. Den fungerer både som en inngang til dine dypere bevissthetslag og som en utgang til et publikum. Med kroppen som utforskningsfelt kan du dermed utvide deg i begge retninger og få tak i kvaliteter som du ikke kan nå via tankene.

Når den fysisk bevisstheten samsvarer med dine indre intensjoner, kan du øke ditt scenenærvær og berøre publikum mer presist.

Jeg jobber også i sceneproduksjoner som koreograf og bevegelsesinstruktør, regiassistent og tekstkonsulent. I nært samarbeid med regissører tilrettelegger jeg for fysisk dybdearbeid for skuespillere og sangere.

TOSCA_koreografi Kari Anne Bjerkestrand

Kosma Ranuer i TOSCA , Kilden Opera, Høst 2018 Foto: Kilden

Vår rörelse på scenen berättar allt om oss. Om vilka vi är, vad vi känner, med vem vi pratar, vad vi vill etc. Det inträffar mycket sällan att man får möjlighet att gå in på djupet och undersöka detta under en repetitiosperiod. Inför arbetet som Scarpia i Tosca i Kristiansand fick jag chansen att göra just detta under vägledning av Kari Anne. Med en helt unik förståelse för fysisk balans och kroppsmedvetenhet hjälpte hon mig att hitta den karaktär jag sökte efter och gav mig ovärderliga nycklar till mitt sökande. Kari Anne besitter enligt mig en enorm kunskap och mänsklighet. Jag önskar alla artister kunde få ta del av detta.

 

Kosma Ranuer, bassbaryton

 

 
Kveiteprinsen Koreografi Kar Anne Bjerkestrand

Tuva Semmingsen i  KVEITEPRINSEN, Kilden Opera, vår 2017 Foto: Kilden