top of page
Bevegelse og bevissthet for ledere

Mindful Leadeship, DNVGL Foto: Dagens Næringsliv

During Kari Anne´s first session I struggled to engage as my mind just wouldn’t focus. Perhaps it is the “British” in me but I really thought the sessions would be a waste of time. I couldn’t have been more wrong. By the end of the week I couldn’t wait to get to the sessions. They energised you at the start of the day and helped to consolidate your learning at the end of the day. I think they should be an integral part of any leadership training.

Aileen Orr,  Head of Operations, DNVGL Healthcare & Biorisk (UK)

Bedre flyt av Kari Anne Bjerkesrad

Jeg har syv års erfaring fra næringslivet innen lederutvikling og kursing for ansatte, og fra helsevesenet, der jeg har bidratt i kreftomsorgen og i palliativ behandling. Jeg har også en sertifisering i Core Quality Model, et redskap for selvinnsikt, som benyttes internasjonalt innen relasjonsarbeid, ledelse og i prosjekter.

 

Innen lederutvikling jobber jeg hovedsaklig med flyt som tema. Flyt er en tilstand av bevegelse og sirkulasjon, det motsatte av stagnasjon. Men hvordan opplever du dette i deg selv, og hvor bevisst er du flyten, eller mangelen på den? Og er du klar over at du kan skape flyt i så og si ethvert øyeblikk? Din grad av flyt vil påvirke din kommunikasjon med andre, din effektivitet og hvordan du tar ansvar. 

Jeg tilbyr redskaper og en praksis som øker flyten der du har en blokkering, innad i ditt system eller i forhold til situasjoner i ditt lederskap. Du vil lære om tilstedeværelse, bevegelse og prinsipper fra østlige disipliner som innganger til personlig vekst som leder. 

Flyt, 

tilstedeværelse

og kommunikasjon

Hva jeg kan tilby

  • Individuelle timer for ledere og andre som formidler et budskap

  • Kurs for ansatte

  • Integrerte opplegg for bedrifter

Temaer du kan få hjelp til

  • Stressmestring

  • Viktige valg

  • Kommunikasjon

  • Helseforebygging og -rehabilitering

  • Personlig og spirituell utvikling

Bevegelse og bevissthet med KariAnne Bjerkestrand

Som tverrfaglig kreft-/palliativt team har vi samarbeidet med Kari Anne om pasienter i krevende sykdomssituasjoner og erfart at hennes tilnærming til pasient og pårørende har økt deres opplevelse av mestring, trygghet og livskvalitet. For oss som team har det vært lærerikt og inspirerende.

 

Christin Rosef, kreftsykepleier i palliativt team, Nesodden Kommune

fullsizeoutput_1713.jpeg
Kunst, mestring og omsorg
Lederkonferansen Ahus
Bevegelse og bevissthet for ledere med Kari Anne Bjerkesrand
ofman-model.png
Bodymindflow med Kari Anne Bjerkestrand
bottom of page