Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand, Scenisk Bevegelse og Bevissthet

Foto: Kadir Talabani

 Ønsker du å fordype deg i sammenhengen mellom kropp, sinn, følelse og ditt kunstneriske uttrykk kan du ha utbytte av hvordan jeg jobber. Scenisk bevegelse og bevissthet gir selvinnsikt både på et personlig og et profesjonelt plan og inkluderer praktiske øvelser, dypere bevissthetsarbeid og rom for refleksjon.

Våren 2022

 

 

Jeg jobber med scenekunstnere, sangere, musikere, dirigenter og andre skapende eller utøvende kunstnere.  Jeg tilbyr individuelle timer i Deichmans gate. Der tar jeg også imot ledere og de som trenger støtte i en sorgprosess. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon enn det du finner her. Hjertelig velkommen.

 

Kurs

 

De tverrfaglige kursene for kunstnere i Kyrre Texnæs Studio har en pause denne våren. Fra høsten blir det nye kurs og seminarer!

 

Individuelle timer

Når du kommer til individuelle timer, får du et skreddersydd opplegg vi sammen tilpasser deg. Jeg har tre tilnærmingsmåter jeg bruker i timene. Den ene er samtale og refleksjon, der selvinnsiktsmodellen Kjernekvadranten inngår som et unikt verktøy. Den andre er øvelser av fysisk art, der kroppen, pusten og bevegelsene dine står sentralt. Dette er rolig, enkelt arbeid og krever ikke stor plass eller treningstøy. Den tredje tilnærmingen er meditativ, der vi gjennom dypere fokus jobber mer subtilt. Innenfor alle områdene ligger en mengde teknikker du vil bli kjent med. Å ha ulike innganger gjør at du får sett temaene dine fra flere perspektiv, og disse perspektivene vil igjen utfylle hverandre og gi deg et helhetlig bilde av retningen du skal gå. Fra gang til gang får du også fokuspunkter eller konkrete øvelser som du praktiserer på egen hånd. Velkommen til Deichmans gate 23, i sentrum av Oslo.

Priser: 1450,- pr time

Timene varer 90 minutter. Studentpriser tilbys.

Ta kontakt for bestilling av timer til bjerkestrand@icloud.com eller her

Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand   ·  T: + 47 924 43 414  ·  bjerkestrand@icloud.com                                                                                                       Brandt Design