Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand, Scenisk Bevegelse og Bevissthet

Foto: Kadir Talabani

Velkommen til høstens kurs og individuelle timer i Scenisk bevegelse og bevissthet.  Ønsker du å fordype deg i sammenhengen mellom kropp, sinn, følelse og ditt kunstneriske uttrykk kan du ha utbytte av tilbudet. Scenisk bevegelse og bevissthet gir selvinnsikt både på et personlig og et profesjonelt plan og inkluderer praktiske øvelser, dypere bevissthetsarbeid og rom for refleksjon.

Høstens

tilbud

 

 

Jeg jobber med scenekunstnere, sangere, musikere, dirigenter og andre skapende eller utøvende kunstnere. I høst arrangerer jeg fire korte kurs i Kyrre Texnæs Studio på Vulkan i Oslo. Du kan også komme til individuelle timer i Deichmans gate. Der tar jeg også imot ledere og de som trenger støtte i en sorgprosess. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon enn det du finner her. Hjertelig velkommen til Scenisk bevegelse og bevissthet.

 

Kurs

Høstens fire korte kurs omhandler tema relevant til all kunstnerisk utfoldelse, enten du er utøvende eller skapende kunstner. Kursene henvender seg til et profesjonelt tverrfaglig kunstmiljø. Er du scenekunstner, musiker, sanger, dirigent, billedkunstner, filmskaper, komponist, koreograf, regissør, forfatter eller har andre kunstneriske hatter, er du velkomment til å delta. Temaene vil adressere deg som selve premisset for det du uttrykker. Hensikten med kursene er at du skal få nye vinklinger til ditt virke, at du kan utfordre begrensinger du måtte ha og utvide fundamentet ditt, og selvfølgelig at du blir inspirert! Kursene stimulerer også til berikende utveksling mellom kunstnere fra ulike kunstgrener.

 

Praktisk informasjon: 

Kursene foregår i Kyrre Texnæs Studio, på Vulkan i Oslo. Hvert kurs går over tre mandager. Pris: 900,- pr kurs. Ved påmelding til to kurs: 1500,-, for alle kursene: 2850,-

Påmelding skjer på epost til  bjerkestrand@icloud.com eller på telefon +47 924 43 414

Kurs 1         

Hjertets potensial

Datoer: 13., 20. og 27. september kl 1800-1930

 

Hjertet er en av inngangene vi har til dypere bevissthet. Hjertet representerer blant annet åpenhet, aksept og uforbeholden kjærlighet. Når du har kontakt med hjertet i det du gjør og uttrykker, vil både du og omgivelsene (for ikke å si publikummet ditt) påvirkes. Vi vil utforske hjertet som et senter for transformasjon, og hvordan du kan utvide og fornye deg gjennom hjertets kvaliteter.

 

 

Kurs 2        

Kjernekvaliteter og fallgruver

Datoer: 11., 18. og 25. oktober kl. 1800-1930

 

Kjernekvadranten er modell for selvinnsikt og refleksjon som er mye benyttet innen lederutvikling. Den tar utgangspunkt i grunnleggene positive kvaliteter vi har og viser hvordan de forvrenges når vi er under press. Kjernekvadranten er relevant for kunstneriske prosesser, og for relasjoner, tematikker og prosjekt. Kvadranten avslører våre mønstre samtidig som den viser konstruktive løsninger der vi stagnerer.

 

Kurs 3

Meditasjoner for din kunstneriske prosess

Datoer: 8., 15. og 22. november kl. 1800-1930

På dette trekvelders kurset får du lære hva en meditativ tilstand er, og hvordan du kan benytte denne til å utvide dialogen med dine egne kunstneriske prosesser på et indre plan. I den meditative tilstanden kan vi åpne større områder i bevisstheten. Der kan vi få tilgang til impulser, ideer, bearbeiding eller reservoar som vi ikke oppnår ved stimulans eller inspirasjon utenfra på samme måte. På kurset tar vi i bruk konkrete og effektive øvelser som nullstiller deg, transformerer eventuelle blokkeringer og aktiverer deg videre i din kunstneriske prosess. Øvelsene inkluderer stillhet og lytting, enkle bevegelser, pusten og noe for stemmen. Ingen forkunnskaper nødvendig. 

 

Kurs 4

Tema ikke bestemt

Datoer: 6., 13. og 20 desember kl. 1800-1930

Påmelding på epost til bjerkestrand@icloud.com  eller her

 

Individuelle timer

Når du kommer til individuelle timer, får du et skreddersydd opplegg vi sammen tilpasser deg. Jeg har tre tilnærmingsmåter jeg bruker i timene. Den ene er samtale og refleksjon, der selvinnsiktsmodellen Kjernekvadranten inngår som et unikt verktøy. Den andre er øvelser av fysisk art, der kroppen, pusten og bevegelsene dine står sentralt. Dette er rolig, enkelt arbeid og krever ikke stor plass eller treningstøy. Den tredje tilnærmingen er meditativ, der vi gjennom dypere fokus jobber mer subtilt. Innenfor alle områdene ligger en mengde teknikker du vil bli kjent med. Å ha ulike innganger gjør at du får sett temaene dine fra flere perspektiv, og disse perspektivene vil igjen utfylle hverandre og gi deg et helhetlig bilde av retningen du skal gå. Fra gang til gang får du også fokuspunkter eller konkrete øvelser som du praktiserer på egen hånd. Velkommen til Deichmans gate 23, i sentrum av Oslo.

Priser: 1450,- pr time

Ved bestilling av fem timer: 6250,- 

Timene varer 90 minutter. Studentpriser tilbys.

Ta kontakt for bestilling av timer til bjerkestrand@icloud.com eller her