Kari Anne Vadstensvik Bjerkstrand, koreograf og bevegelsesinstruktør

Foto: Grete Kempton

Kari Anne er en usedvanlig forløser av skuespillere og sangeres uttrykks-ressurser. Hun skaper tillit og trygghet i ensemblene og veileder aktørene til forhøyet scenisk nærvær, til sanne og potente fysiske, verbale og emosjonelle uttrykk. Hun har vært en uvurderlig samarbeidspartner for mitt regiarbeid i teater- og operaproduksjoner.

 

Ingrid Forthun, regissør

 
TOSCA-koreografi Kari Anne Bjerkestrand

Jeg jobber med scenekunstnere som ønsker å investere i sammenhengen mellom kropp, bevegelse og kunstnerisk sceneuttrykk. Kroppen befinner seg i skjæringspunktet mellom ditt indre og omverdenen. Den fungerer både som en inngang til dine dypere bevissthetslag og som en utgang til et publikum. Med kroppen som utforskningsfelt kan du dermed utvide deg i begge retninger og få tak i kvaliteter som du ikke kan nå via tankene.

Når den fysisk bevisstheten samsvarer med dine indre intensjoner, kan du øke ditt scenenærvær og berøre publikum mer presist.

Jeg jobber også i sceneproduksjoner som koreograf og bevegelsesinstruktør, regiassistent og tekstkonsulent. I nært samarbeid med regissører tilrettelegger jeg for fysisk dybdearbeid for skuespillere og sangere.

TOSCA - Kilden Opera, Høst 2018 Foto: Kilden

Kosma Ranuer i TOSCA , Kilden Opera, Høst 2018 Foto: Kilden

Vår rörelse på scenen berättar allt om oss. Om vilka vi är, vad vi känner, med vem vi pratar, vad vi vill etc. Det inträffar mycket sällan att man får möjlighet att gå in på djupet och undersöka detta under en repetitiosperiod. Inför arbetet som Scarpia i Tosca i Kristiansand fick jag chansen att göra just detta under vägledning av Kari Anne. Med en helt unik förståelse för fysisk balans och kroppsmedvetenhet hjälpte hon mig att hitta den karaktär jag sökte efter och gav mig ovärderliga nycklar till mitt sökande. Kari Anne besitter enligt mig en enorm kunskap och mänsklighet. Jag önskar alla artister kunde få ta del av detta.

 

Kosma Ranuer, bassbaryton

 

 

Scenisk bevegelse og bevisshet

Jeg tar i mot scenekunstnere til individuelle timer. Du kan ha utbytte av timer med meg dersom du for eksempel

  • vil gå inn i en rolle eller et materiale fra et fysisk utgangspunkt

  • ønsker et sterkere fysisk fundament som scenekunstner

  • forstå mer av sammenhengen mellom kreativitet og kropp, tanke, emosjon og ånd

  • har behov for et større bevegelsesvokabular

  • vil mestre stress eller nerver for å gå på scenen

  • ønsker nye metoder for hvordan nærme deg ditt personlige, scenisk uttrykk

  • trenger hjelp til egen regi f.eks. til en konsert eller audition

Tuva Semmingsen i  KVEITEPRINSEN, Kilden Opera, vår 2017 Foto: Kilden