top of page
 • Instagram
 • Facebook
kari anne bjerkestrand photo:_anne-sylvie bonnet

Foto: Anne-Sylvie Bonnet

Velkommen til Årskurs i Scenisk bevegelse og bevissthet. Dette kurset fremmer vekst i relasjonen mellom deg og ditt kunstneriske liv. Søker du større bevissthet rundt det du uttrykker? Bli med inn i et inspirerende år som vil gi deg mange nye verktøy og impulser mot neste steg i din kunstneriske og personlige utvikling. Kurset er tverrfaglig og åpent for alle innenfor kunstfeltet. Oppstart 9. september 2023!

Årskurs 23-24

Kurset er laget for deg som ønsker, trenger eller er nysgjerrig på å: 

 

 • utforske sammenhengen mellom kropp, sinn, emosjoner og spiritualitet

 • studere bevegelse i et utvidet perspektiv

 • inkludere høyere bevissthet i ditt arbeid som kunstner og i livet generelt

 • fornye forholdet til ditt publikum

 • øke din tilstedværelse

 • se nærmere på relasjonen mellom personlig og kunstnerisk utvikling

 • sette i gang sannere impulser i ditt kunstneriske arbeid

 • avsløre egne mønstre og begrensninger og hvordan jobbe bevisst med disse

 • la deg inspirere av andre kunstneres perspektiv og erfaring

 • få en forståelse av den totale reisen i ditt kunstnerskap

kurs

Hva kan jeg forvente meg?

Dette årskurset kan du bevisst bruke som et parallellt prosjekt til det du ellers jobber med. I syv workshops over to semestre vil vi skape en konstruktiv ramme og en tydelig prosess for å studere oss selv og kunsten vår dypere. Du vil få effektive øvelser som du kan praktisere mellom hver workshop.

 

På dette kurset er det du som er i fokus, både som kunster og som menneske. Du får anledning til å hente frem problemstillinger du kanskje ellers ikke prioriterer. Du får reflektere og bearbeide erfaringer i et trygt rom. En av fordelene ved kurset er den tverrkunstneriske gruppen vi tilsammen blir. Her får du speilet deg i andre kunstneres syn og virkelighet, samtidig som vi kan dele det vi har til felles. Du vil gjøre inspirerende bekjentskap og få mulighet til å dele dine erfaringer og ditt perspektiv som kan være nyttige for andre.

I tillegg til definerte tema som presenteres i forkant av hver workshop, vil det være tre områder vi kontinuerlig kommer til å jobbe mye med på kurset: 

 

Å stilne kropp og sinn. Du vil lære flere måter å komme til stillhet på, slik at din evne til å fokusere blir skarpere og det blir lettere å gi i slipp på unødvendig støy. Å stilne kropp og sinn gjør at du kan lytte dypere og etablere en rikere dialog med deg selv og arbeidet ditt.

 

Å åpne hjertet. Å bevisstgjøre seg hjertets kvaliteter kan utgjøre stor forskjell i hvordan du opplever deg selv og livet.  Du introduseres til metoder for hvordan inkludere hjertet som en ressurs og et utgangspunkt for å uttrykke deg.

 

Å være i bevegelse. Kroppens tilstand er alltid et uttrykk for ditt indre. Vi vil benytte fysisk bevegelse for å skape flyt mellom det indre og det ytre, gi slipp på anspenthet og lære hvordan kroppen kan mobilisere riktig energi til ulike situasjoner. (Forkunnskaper fra dans eller andre fysiske disipliner er ikke nødvendig.)

 

Hvordan foregår det:

Vi jobber på åpent gulv i et studio. Det legges opp til en variasjon mellom presentasjon/foredragsform, praktiske øvelser, meditasjoner og egen og felles refleksjon. Det blir 20 minutters pause underveis.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med meg.

Hva er Scenisk bevegelse og bevissthet? Les mer her

Nyttårstilbud 23

Praktisk informasjon:

Sted: Kyrre Texnæs Studio, Vulkan i Oslo 

Tid: Lørdager kl. 1100-1400

Datoer i 2023:

9. september

21. oktober

25. november

Datoer i 2024:

6. januar

17. februar

6. april

25. mai

Priser: 

Kr 8050,-

Student: 6400,-

Early bird-påmelding innen 

10. august gir kr 1000,-

i avslag.

Kurset holdes på norsk.

Meld deg på her!

Som kursholder og individuell veileder opplever jeg at Kari Anne har en spesielt sterk ro, romslighet og hennes motiverende energi og drivkraft går dypere inn. Hennes visdom og vesen skaper trygghet og tenner en gnist samtidig. 

 

Kristine Utne Stiberg

-skuespiller, artist og regissør

bottom of page