top of page

Er kroppen og bevegelsene det neste nivået for deg å erobre?

Ønsker du å investere i sammenhengen mellom kropp, bevegelse og sceneuttrykk? 

Kroppen befinner seg i skjæringspunktet mellom ditt indre og omverdenen. Den fungerer både som en inngang til dine dypere bevissthetslag og som en utgang til et publikum. Med kroppen som utforskningsfelt kan du dermed utvide deg i begge retninger og få tak i kvaliteter som du ikke kan nå via tankene. Når den fysisk bevisstheten samsvarer med dine indre intensjoner, kan du øke ditt scenenærvær og berøre publikum mer presist.

 

Jeg tar i mot scenekunstnere, musikere og dirigenter til individuelle timer. Du kan ha utbytte av timer med meg dersom du for eksempel

 • vil gå inn i en rolle eller et materiale fra et fysisk utgangspunkt

 • ønsker et sterkere fysisk fundament som kunstner

 • forstå mer av sammenhengen mellom kreativitet og kropp, tanke, emosjon og ånd

 • har behov for et større bevegelsesvokabular

 • vil mestre stress eller nerver for å gå på scenen

 • ønsker nye metoder for hvordan nærme deg ditt personlige, scenisk uttrykk

 • trenger hjelp til egen regi f.eks. til en konsert eller audition

TOSCA Koreografi Kari Anne Bjerkestrand

Christian Juslin i TOSCA , Kilden Opera, Høst 2018 Foto: Kilden

Kari Anne innehar nøkler til å finne en dyp kontakt med kroppen, og dette var en ny opplevelse som hjalp meg på mange plan. Tidligere har jeg opplevd at kroppen og sinnet har vært adskilt, men nå er de som ett. Å få jobbe så dypt gjorde at jeg fikk inkludert rollen inn i kroppen min og dette ga en ny bevissthet på scenen. Groundingen jeg oppnådde påvirket meg også vokalt.

Christian Juslin, tenor

Regissører

Fysisk rollearbeid

i samarbeid med regi

          Fysisk rollearbeid paralellt med regiprøvene kan bidra til

 •  et mer integrert bevegelsesspråk i forestillingen

 •  kansellering av unødvendige, fysiske spenninger og uvaner hos utøvere

 •  friere omgang med tekst eller sang

 •  større karakterforståelse

 •  flere vinklinger på mening og innhold

 •  større sanselighet mellom aktørene

Jeg er bevegelsesinstruktør i sceneproduksjoner der jeg i samarbeid med deg som regissør 
tilpasser et fysisk rollearbeid for utøverne. Jeg er ofte med fra starten av prøveperioden slik at det fysiske arbeidet kan gå parallelt med regiprosessen ellers. Dette har flere fordeler:
Det fysiske uttrykket blir integrert på et dypere plan og kan utøves med større naturlighet. Dersom f.eks. en skuespiller står fast i en problemstilling med rollen sin mentalt sett, kan en forståelse utløses når vi jobber fra et fysisk perspektiv. 
 

Jeg kan hjelpe scenekunstnere med å oppnå organiske bevegelser i kroppen som samsvarer med ditt kunstneriske mål for karakteren i stykket. Jeg jobber også med det fysiske aspektet i relasjoner mellom karakterene, noe som kan gi dem flere strenger å spille på hos hverandre.

Jeg bistår ellers med et koreografisk blikk på regiarbeid og med organisering av bevegelser i scenerommet, samt koreografi av dans. I flere produksjoner har jeg i tillegg stått for felles inntuning før dagens prøve, der ikke bare utøverne er med, men også kunstnerisk team og teknikere som er til stede i prøvesalen. Dette fører til trygghet og tillit i samarbeidet på tvers av funksjon og hierarki.

Kosma Ranuer og Kari Anne Bjerkestrand.jpeg
Ingrid Forthun og Kari Anne Bjerkestrand
IMG_2043.jpeg
Kari Anne Bjerkestrand Scenisk bevegelse og bevissthet
Kveiteprinsen, koreografi Kari Anne Bjerkestrand

Med sin unike menneskekunnskap kombinert med faglig tyngde og et kunstnerisk instinkt utgjør Kari Anne en sjelden ressurs i de fleste sammenhenger. Dessuten er dama ganske morsom. 

 

Nils Harald Sødal, forfatter og scenekunstner

bottom of page