Kari Anne Vadstensvik Bjerkestrand, Scenisk Bevegelse og Bevissthet

Foto: Kadir Talabani

Velkommen til Scenisk bevegelse og bevissthet.  Ønsker du å fordype deg i sammenhengen mellom kropp, sinn, følelse og ditt kunstneriske uttrykk kan du ha utbytte av tilbudet. Scenisk bevegelse og bevissthet gir selvinnsikt både på et personlig og et profesjonelt plan og inkluderer praktiske øvelser, dypere bevissthetsarbeid og rom for refleksjon. 

Høstes
tilbud

 

Jeg jobber med scenekunstnere, sangere, musikere, dirigenter og andre skapende eller utøvende kunstnere. Jeg arrangerer kurs i Kyrre Texnæs Studio på Vulkan i Oslo og tilbyr individuelle timer i Deichmans gate. Der tar jeg også imot ledere og de som trenger støtte i en sorgprosess. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon enn det du finner her. 

 

Individuelle timer

Priser

Når du kommer til individuelle timer, får du et skreddersydd opplegg vi sammen tilpasser deg. Jeg har tre tilnærmingsmåter jeg bruker i timene. Den ene er samtale og refleksjon, der selvinnsiktsmodellen Kjernekvadranten inngår som et unikt verktøy. Den andre er øvelser av fysisk art, der kroppen, pusten og bevegelsene dine står sentralt. Dette er rolig, enkelt arbeid og krever ikke stor plass eller treningstøy. Den tredje tilnærmingen er meditativ, der vi gjennom dypere fokus jobber mer subtilt. Innenfor alle områdene ligger en mengde teknikker du vil bli kjent med. Å ha ulike innganger gjør at du får sett temaene dine fra flere perspektiv, og disse perspektivene vil igjen utfylle hverandre og gi deg et helhetlig bilde av retningen du skal gå. Fra gang til gang får du også fokuspunkter eller konkrete øvelser som du praktiserer på egen hånd. Velkommen til Deichmans gate 23, i sentrum av Oslo.

Priser: 1450,- pr time

Ved bestilling av fem timer: 6250,-   

 

Timene varer 90 minutter. Studentpriser tilbys.

For bestilling av timer kontakt bjerkestrand@icloud.com eller her